Disclaimer

De Start 1-2 disclaimer bestaat uit belangrijke informatie over Start 1-2 vanuit een juridisch oogpunt.

Start 1-2 (hierna te noemen "Start 1-2") verleent u hierbij toegang tot deze Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Start 1-2 en derden zijn aangeleverd. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen ligt bij Start 1-2 en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Start 1-2, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

De op deze Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn door derden geplaatst zonder voorafgaande controle door Start 1-2. De materialen kunnen voorts kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Start 1-2. Aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend. Start 1-2 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze materialen. Bij klachten over deze materialen zal Start 1-2 zich inspannen deze zo snel mogelijk af te handelen conform haar huisregels.

Start 1-2 aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze Website, noch voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze Website al dan niet gratis aangeboden bestanden, waaronder downloads, documentatie, instructies, stuurprogramma's etc., of voor informatie die bereikt wordt via hyperlinks op de Website, alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door Start 1-2 vervaardigd of geleverd product.