1.0
Aanbod:
Prijs/kwaliteit:
Service:
Wat vind je van deze ervaring?
0

Dit zijn de gevolgen van DAS trucs

Gepubliceerd op 21 november 2020 door Lando.

Met medewerking van de Provincie Noord Brabant en onder toeziend oog van de gemeente Halderberge werd argeloos burger (in volle vertrouwenssituatie verkerende) op listige wijze in 2003 als "katvanger" (met meerdere te creëren blanco cheques te verhalen op zijn naam) het rechtstaat ondermijnende criminele circuit in (dit gezien de omvang van de eed afgelegd hebbende meelopers, die zich niet aan art. 162 Wetboek van Strafvordering wensten te houden). 20 jaar al Wetboek art. 6:162 BW ten voordele achter mij. 17 jaar al recht op bij de rechtbank geregelde (er was ook al succes middels aangetoonde causaal verband in 1999!) en expliciet erkende schade door B&W Halderberge alhier. 20 jaar zijn mijn belangen behartigd, maar mijn schade voldoen vindt, de Provincie Noord Brabant en B&W Halderberge alhier niet relevant. Geen Overheidsinitiatief (of vragen beantwoord) haar burgers tegemoet te treden. Hoe krijg je normale verstandhoudingen kapot? 20 jaar worden mijn fundamentele rechtsbeginselen geschonden door Provincie Noord Brabant en B&W Halderberge als lagere Overheid alhier. 20 jaar onomkeerbare woongenot derving. 20 jaar zorgen de eed afgelegd hebbende personen dat de rechtstaat wordt geschaad, en krijg je de "sleepwet" ook nog achter je aan als beloning. Totaal geïsoleerd alsof slachtoffers criminelen zijn. Geen advocaat(wel de nota’s) of incassobureaus heb ik in beweging gekregen, (hoeft ook niet als belangen zijn behartigd!), maar mijn belangen worden door de Overheid middels machtsmisbruik, gewoon niet uitgevoerd. Ze moeten gewoon expliciet erkende schade betalen, maar zoeken het blijkbaar liever in trucs en smoezen om zichzelf van (gewoon invalide) argumenten te voorzien, om zodoende burgers pogen totaal murw te beuken. En nog vernederender, de Politie vond aangifte in juni 2015 een civiele zaak, maar werkt slachtoffer bij tweede aangifte, (en navraag over eerst aangifte van juni 2015) in november 2020 wel liever met furieuze dwang naar buiten. Dank u wel Provincie Noord Brabant en gemeente Halderberge, tot in de hoogste kringen (o.a. CDA tweede-Kamerfractie sinds 20 febr. 2019/Officier van Justitie/ Vereniging Eigen huis die het volle dossier heeft beoordeeld, en afleidende/misinformatie mij toezond in mei 2008 , blijkbaar ook een geldelijk graantje over mijn naamgebruik wenste mee te pikken.) heeft men hier weet van.