Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor Start 1-2, lees hier we omgaan met jouw gegevens.

Start 1-2 respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. Start 1-2 zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze Gebruiksvoorwaarden aangegeven staat. Door de website te gebruiken, geeft de bezoeker toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens dat past binnen het kader van dat gebruik.

Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Een eventuele gebruikersnaam wordt dan opgeheven en de opgeslagen persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van Start 1-2, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht.

Iedere bezoeker heeft recht op inzage en correctie van gegevens die op hem betrekking hebben. Neem hiervoor contact op met Start 1-2.

Start 1-2 houdt algemene bezoekgegevens bij. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op de Website opvraagt, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

Start 1-2 maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze Website wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina's van de Website kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd.

De website bevat (advertenties met) links naar websites van derden. Start 1-2 kan niet garanderen dat deze derden op een juiste wijze met persoonsgegevens omgaan.

Eventueel door aanbieders verstrekte vertrouwelijke bedrijfsinformatie blijft strikt geheim.

Tevens kan Start 1-2 aan degene die door de onrechtmatigheid wordt benadeeld, de door Start 1-2 opgeslagen contact- en persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op de bezoeker die de ervaring heeft geplaatst.